Afgelopen week stuurde minister Koolmees een pensioenbrief van 13 kantjes naar de Tweede Kamer. Maar hij gooide daarmede ook de knuppel in het ‘polder’-hoenderhok. De bonden reageerden furieus en stelden acties in het vooruitzicht in aanloop naar de verkiezingen.  Het kabinet speelt het hard, maar zou hier wel eens de verregaande negatieve gevolgen van kunnen gaan ondervinden.

Het verliezen van de meerderheid in de Eerste Kamer doet pijn. Maar fundamenteel stemmenverlies van individuele coalitie partijen zou de samenhang volledig kunnen verstoren. De pensioenproblematiek wordt naar mijn mening deze splijtzwam. Waarom ligt dit punt zo gevoelig.

Pensioen is uitgesteld loon. Dat is een fors deel van je salaris wat elke maand wordt ingehouden en gestald bij een pensioenfonds. De combinatie van Inleg en rendement levert een goed pensioen op. De overheid is hier helemaal geen partij in . . . zou je denken.

Het kabinet gaat via wetgeving afdwingen dat de premieberekening anders moet gaan plaatsvinden. Voor de liefhebbers van “doorsnee” premieheffing naar “degressieve opbouw” premieheffing. De transitie gaat tussen de 50 en de 100 miljard euro kosten. De pensioenfondsen moeten dit betalen, u en ik dus.

De rekenrente

De Europese centrale bank wil de economie in de eurozone aanjagen. Daarom heeft zij kunstmatig de rente zoveel mogelijk verlaagd. Het kabinet dwingt pensioenfondsen via wetgeving om de toekomstige verplichtingen tegen deze lage rente te berekenen. Hierdoor komen de fondsen in de problemen. De fondsen hebben de afgelopen 20 jaar gemiddeld 7% rendement geboekt. Ook zij kunnen het niet meer uitleggen

De rente waartegen de pensioenpremie mag worden berekend is bijna 2 maal hoger dan waartegen de verplichtingen worden berekend. De overheid als werkgever moest anders veel meer premie betalen.

De RVU¹-boete.

Deze dient ervoor om te voorkomen dat werkgevers en werknemers regelingen treffen om medewerkers eerder te laten stoppen met werken. Defensie betaalt jaarlijks 180 miljoen aan boete vanwege de UKW, u weet wel de erkende “Bijzonder Positie”. Hiermee heeft zij de discussie over de zware beroepen op scherp gezet zonder de antwoorden erbij te leveren. Dat is regeren zonder visie. Een bekend fenomeen bij Rutte.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat te snel omhoog. Elk jaar zie je meer mensen langer blijven werken. Maar wij halen met zijn allen de leeftijd van 65 jaar nog niet. Iedereen begrijpt dat als je ouder wordt, je langer zult moeten werken. Maar dit realiseer je niet met een pennenstreek.

De pensioenvorming

Last maar zeker niet least. De risico’s in de pensioenomvorming. Jongeren betalen door de lage rekenrente te veel premie. Als de transitie van de doorsnee premieheffing naar degressieve opbouw niet goed loopt dan verliezen de 40 tot 60-jarigen een fors deel van hun pensioen of de fondsen raken rond de 5% van hun vermogen kwijt. De ouderen worden binnenkort gekort op hun pensioenen en verliezen nu al 15% van de koopkracht van hun pensioen.

Kabinet waar ben je in godsnaam mee bezig?

¹ Regeling voor Vervroegde Uittreding