Deze week was er een Algemeen Overleg over pensioenen in de Tweede Kamer. Velen zullen zeggen, dat is een ver van mijn bed show, wie dan leeft wie dan zorgt. Totdat de premies ingehouden worden, dan blijkt ineens dat mooie CAO’s verdampen. Mijn boodschap, het gaat niet alleen om de oudjes, die nu al 16% koopkracht ingeleverd hebben. Het gaat om alle werkenden en alle gepensioneerden.

Waar gaat de discussie in essentie over? Het gaat over de rekenrente. De manier waarop de overheid de pensioenfondsen dwingt om hun toekomstige verplichtingen te berekenen. Kort gezegd, de overheid vindt dat de huidige extreem lage marktrente (0,2%) de standaard is waartegen de toekomstige verplichtingen moeten worden berekend. Alleen de fondsen maken over de jaren heen gemiddeld 7% rendement. Dat is waarom de vermogens van de fondsen de afgelopen 15 jaar zo gegroeid zijn. En al meer dan 10 jaar sleept deze discussie zich voort.

De pensioenfondsen, eens onze nationale trots, zijn inmiddels verworden tot onbetrouwbare partners. Zij beschikken over enorme sommen geld. Zij zouden gedurende een paar jaar alle overheidsuitgaven kunnen financieren. En elk jaar groeit hun vermogen, maar uitkeren mogen ze niet.

De werkgevers willen met name duidelijkheid over de te betalen premies en een beperking van de hoogte van de premie tot ongeveer 20 tot 25% van het loon. Zij betalen immers een fors deel van de premie. Dit is overigens gewoon uitgesteld loon, uw loon. Daarbij is de overheid de grootste werkgever van Nederland. En als werkgever doet een hogere premie ook pijn.

De jongeren willen niet telkens ermee geconfronteerd worden dat hun inkomensgroei verdampt door weer een premieverhoging.

De ouderen zien hun pensioenen verdunnen. 16% koopkrachtverlies hebben ze al moeten incasseren. De sfeer wordt nu echt narrig.

Polderen is goed. Het brengt vaak duurzame oplossingen. Het duurt wat langer voordat je eruit bent, maar daarna heeft de oplossing draagvlak. Echter dit duurt te lang. Op een paar man in de regering, De Nederlandse Bank en de civiele verzekeringsmaatschappijen na, die verlekkerd langs de kant staan kijken is er bij niemand nog draagvlak voor de huidige methodiek van de rekenrente. Deze noot moet nu eens gekraakt worden.

Besluit maar en dan zal de sociale onrust en de uitslag van de aanstaande verkiezingen bepalen of dat dit een goede keuze is geweest. Zo kan het niet langer.

De NOV gaat voor ene reële voorzichtige berekening op grond van de rendementen van de fondsen. Wij zullen dan ook alle initiatieven ondersteunen en zelf bedenken om dit te realiseren.

Ons doel, een fatsoenlijke premie en een fatsoenlijk betrouwbaar pensioen.