Perspectief en vertrouwen, daarmee vul je de organisatie.

Brigade-generaal b.d. J.L.R.M. Vermeulen, Voorzitter NOV

Afgelopen vrijdag mocht ik te gast zijn bij de Wapendag van de Kmar. Respect hoe men bezig is zichzelf telkens opnieuw uit te vinden op basis van hun sterke punten en de ontwikkelingen in de maatschappij.

De nieuwe CDS hield hier ook een kort pleidooi over de adaptieve krijgsmacht. Hij stelde hierin o.a. dat ook fase 3 personeel ontslagen kan worden. Dit zou met de nieuwe arbeidsvoorwaarden mogelijk zijn. In de nieuwe arbeidsvoorwaarden staat nadrukkelijk dat men vrijwillig kan opteren om de organisatie te verlaten als men tot een knelpuntscategorie behoort. Men kan dan gebruikmaken van het SBK 2012.

Ook stelde hij dat er een nieuw personeelssysteem zal komen ter vervanging van het FPS. En ook hier zou de mogelijkheid komen om personeel in fase 3, anders dan bij reorganisaties, te ontslaan. Eigenlijk spreek je dan over een fase 2 contract. In het kader van een modern personeelsbeleid is er best te praten over baanzekerheid versus werkzekerheid. Baanzekerheid bij Defensie of werkzekerheid bij b.v. een aan Defensie gelieerd bedrijf. Wel op de loonlijst van Defensie , waarbij het salaris door het bedrijf aan Defensie wordt teruggestort

Dat zijn moderne arbeidsvoorwaarden. Dat hoort bij een organisatie die zijn personeel ziet als een essentiële voorwaarde voor succes. Dat geeft vertrouwen en biedt perspectief. Dat gaat helpen de doorstroming fase 2 naar fase 3 flexibel te maken.
Fase 3 personeel ontslaan gaat niet helpen bij het bieden van perspectief en vertrouwen.

Dit gaat niet helpen om onze organisatie te vullen met goed personeel. Leren we het dan nooit?