Begrotingsdebat 2019 is ongeloofwaardig.
Wij zouden het bijna over het hoofd zien na het debat over de burgerdoden in Irak, maar deze week was ook de behandeling van de begroting van Defensie in de Tweede Kamer.

En natuurlijk kwam ook de befaamde 2% aan de orde, zoals deze is afgesproken in Wales in 2014.

Volgende maand, op 3 en 4 december is er in Londen een bijeenkomst van regeringsleiders van de NAVO-landen. Hierbij zal dit punt expliciet geadresseerd worden.

President Trump heeft ook al aangegeven dat hij twijfelt om verder steun te verlenen in het kader van het NAVO-verdrag (o.a. art 5) als de andere NAVO-landen ook niet hun fair share gaan leveren.

Van bondgenoten mag worden verwacht dat je gezamenlijk de lasten draagt. En dit natuurlijk doet naar vermogen, maar ook naar de belangen die je in de wereld hebt.

Amerika levert 3,5% van zijn BBP aan Defensie, maar heeft ook andere belangen.

Alle NAVO-landen zijn akkoord gegaan met het streven naar 2% in 2024.

De NAVO-landen waaronder Nederland worden de volgende maand afgerekend op drie criteria namelijk cash, capabilities and contributions.

Cash.

T.a.v. de inmiddels roemruchte 2%, wij zijn van 1,1 naar 1,35% gegaan tussen 2014 en nu. En in 2024 zakken wij alweer. Dit zijn wel erg lange lijnen. En v.w.b. de stapjes lijkt dit op een Echternach-processie, 3 stappen voorwaarts, twee achterwaarts.

Capabilities.

De NAVO heeft eisen gesteld en wij voldoen hier in de verste verten niet aan. Wij zijn niet operationeel inzetbaar. Al was het alleen al omdat wij onze operaties op geen enkele wijze medisch kunnen ondersteunen. En dan heb ik het nog niet over GrIT, de bevoorrading en transport, onze luchtverdediging etc. Wij lopen hiermee een enorm operationeel risico. Onze eenheden kunnen niet ondersteunt worden en zijn daardoor niet inzetbaar.

Contributions.

Wij hebben in de laatste 20 jaar nog nooit zo weinig missies uitgevoerd.

Conclusie; Nederland is een profiteur en een onbetrouwbare bondgenoot.

Onze minister-president Rutte vindt dat de Amerikanen gelijk hebben en dat wij te weinig bijdragen. Minister Bijleveld draagt dit beeld ook breed uit. In de behandeling van de begroting putten de vertegenwoordigers van CDA, VVD en de CU zich uit in plannen voor de aanschaf van materieel en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

Maar financieel komt er minder bij dan de extra kosten van het vorige arbeidsvoorwaardenakkoord. Wij leveren dus weer in en iedereen in de organisatie voelt dit nu ook zo. De financiële teugels worden alweer aangehaald.

De NAVO spiegelt ons voor dat wij meer moeten doen. Onze grootse bondgenoot, de Amerikanen verwijten ons openlijk dat wij te weinig doen. Het bondgenootschap komt door profiteurs zoals Nederland onder druk. De krijgsmacht heeft voelbaar behoefte aan meer geld. Het kabinet roept expliciet dat er meer geld moet komen voor Defensie en dat dit ook internationaal afgesproken is. Onze volksvertegenwoordigers van de regeringspartijen zijn het hier volmondig mee eens.

 

En wat gebeurt er, niets. In tegendeel, het feitelijke besteedbare bedrag loopt in 2024 zelfs terug.