"Secretaris NOV"

Pré-pensioendag 2020 verplaatst

Het Hoofdbestuur had al medio 2020 besloten om de prépensioendag 2020 niet door te laten gaan, maar door te schuiven naar het voorjaar van 2021.
Reden was gelegen in het feit dat het HB vreest dat door de diverse corona-maatregelen de opkomst zeer gering zou zijn, hetgeen ook het reüniekarakter van deze dag niet ten goede zou komen. De hoop was uitgesproken dat in mei 2021 de corona-bestrijding dusdanige vormen zou hebben aangenomen dat de uitvoering van de prépensioendag verantwoord zou zijn.
Helaas bleek deze hoop ijdel en is de werkelijkheid dat dit nog niet het geval is. Daardoor zien wij ons genoodzaakt om de gezamenlijke (2020/2021) prépensioendag wederom te verzetten ditmaal naar woensdag 6 oktober 2021.
Wij hopen erop dat dit besluit bij u begrip op begrip kan rekenen.