"Secretaris NOV"

Pré-pensioendag 2020 verplaatst

Het Hoofdbestuur heeft besloten om de prépensioendag 2020 niet door te laten gaan, maar door te schuiven naar het voorjaar van 2021.
Reden is gelegen in het feit dat het HB vreest dat door de diverse corona-maatregelen de opkomst zeer gering zou zijn, hetgeen ook het reüniekarakter van deze dag niet ten goede zou komen. Signalen hierover hadden ons al bereikt.

Naar verwachting zal de gezamenlijke pré-pensioendag 2020-2021 uitgevoerd gaan worden op 19 mei 2021, natuurlijk in Bronbeek.