"Gezamenlijke vakbonden"

Reactie CvO op reactie defensiebrief

Lees hier de reactie van de gemeenschappelijke bonden op het antwoord van Defensie op het ultimatum van de bonden.

Reactie CvO op reactie defensiebrief.docx