Vullen en gevuld houden van de organisatie is ook uw verantwoordelijkheid.
Schepen zonder bemanning, vliegtuigen zonder piloten en voertuigen zonder chauffeurs. Het besef wordt inmiddels breed gedragen dat je wel hardware kunt hebben, maar dat personeel eveneens een onmisbare voorwaarde voor succes vormt.

In het kader van DOKM wordt de discussie over materieel al jaren gevoerd. In deze studies is nooit het deel personeelsbeleid en de kosten hiervoor meegenomen en nu dus ook niet begroot. Daar waar nu de studies bij het HCSS zijn afgerond en het CLAS op grond hiervan onlangs haar plan voor de nabije toekomst op materieel gebied bekend heeft gesteld,  heeft dit op personeelsgebied niet plaatsgevonden. Een diarree aan kamerbrieven over materieelaanschaffingen is de afgelopen periode verstuurd. Gedurende de tijd dat deze brieven werden voorbereid, waren alle ogen gericht op het uit de organisatie drijven van overtollig personeel. Alleen de studie Adaptieve Krijgsmacht heeft, zij het aarzelend, het licht mogen zien. En nu moeten wij, veel te laat,  schakelen naar behoud en werving van personeel. Regeren is vooruitzien en dat is niet gebeurd. Ons belangrijkste kapitaalgoed, het goud van de organisatie heeft jaren niet de aandacht gekregen die het verdient en dat breekt nu op.

Inmiddels is breed binnen de Defensieorganisatie het belang van personeel, het behoud  ervan onderkent. Nog veel belangrijker is dat men onderkent dat een goed personeelsbeleid niet uit de lucht komt vallen. Dit kost tijd, moeite en een rechtvaardig deel van het beschikbare budget.

Als NOV binnen de GOV/MHB zijn wij druk bezig dit personeelsbeleid handen en voeten te geven. Allereerst de huidige voorliggende vragen i.c. hoe gaat de lopende CAO eruit zien? Dus de vragen over pensioen, loon en de eerste stappen op het gebied van toelages. Op dit moment reist de majoor Niels van Woensel, onze onderhandelaar,  rond om uw meningen te vernemen. De NOV is geen navelstaarder, het zijn uw arbeidsvoorwaarden. Zie de site voor locaties en tijden.  www.nederlandseofficierenvereniging.nl/journal/ledenbijeenkomst-cmhf-sector-defensie

Aansluitend zal er volgend jaar een constante toetsing van ideeën en meningen plaatsvinden. De vragen zijn dan; hoe moet ons personeelsbeleid vorm gegeven worden, ons loonstelsel, de toelages,  het á la carte systeem? Breed en regelmatig  zullen wij het contact met leden en niet-leden zoeken Het zijn uw arbeidsvoorwaarden. En het gaat over het vullen en gevuld houden van onze Defensieorganisatie.

Ik hoop dat het belang van een goed personeelsbeleid inmiddels breed draagvalk heeft. Uw inbreng is hierbij van essentieel belang. Het is onze Defensieorganisatie. Wij zullen er alles aan doen om deze gezamenlijkheid vorm en inhoud te geven. Aan u om ons in de goede arbeidsvoorwaardelijke richting te sturen.

Het kan en mag niet zo zijn dat bonden en een aantal burgers bij de HDP en van Financiën en Binnenlandse zaken de/uw militaire arbeidsvoorwaarden bepalen. De NOV spreekt over en namens u, maar vooral ook met u!