Resultaat arbeidsvoorwaarden onderhandelingen

Eerste data voorlichtingsbijeenkomsten onderaan deze pagina.
Sociale partners in de sector Defensie bereiken arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat! Hiermee maken de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), waar alle binnen de sector Defensie actieve vakbonden bij zijn aangesloten, bekend dat op 12 oktober 2017 er (eindelijk) een onderhandelaarsresultaat is bereikt voor de sector Defensie.

Laat er geen misverstand over bestaan, sedert 2013 was er geen arbeidsvoorwaardenakkoord afgesloten voor de sector Defensie. Over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord werd inmiddels al jaren overlegd maar tot op heden kwam dat niet verder dan een door Defensie “aangeboden” eindbod.

Na dit eerdere debacle van het door Defensie gedane eindbod en de daarop volgende processen hebben zowel Defensie als de SCO uiteindelijk vannacht een onderhandelaarsresultaat bereikt in het belang van het personeel en de organisatie. Naar de mening van de SCO is dit een resultaat waar respect en waardering uit blijkt voor het personeel. Het spreekt voor zich dat er ook in dit stuk de alom bekende zoetjes en zuurtjes zitten, maar alle eerder genoemde ondergrenzen zijn besproken en meegewogen in het nu  voorliggende resultaat. Dit heeft gezorgd voor een kortere en beter leesbare tekst waarin niet alleen andere keuzes gemaakt zijn, maar waar ook duidelijk uit zou moeten worden dat het defensiepersoneel veel eerder “boter bij de vis” krijgt dan in het eerder genoemde eindbod van de werkgever. Niet alleen in de loonontwikkeling maar ook aangaande kansen en mogelijkheden.

Voor de inhoud van het bereikte resultaat verwijzen wij u graag naar onze speciale pagina, op deze pagina zullen wij u ook duidelijk maken op welke momenten en locaties wij u dit resultaat zullen komen uitleggen.

Het spreekt voor zich dat deze ontwikkeling ervoor zorgt dat de lopende en geplande acties worden opgeschort in afwachting van komende ontwikkelingen.

Leest u vooral het integrale arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat en kom naar de (nog te plannen) bijeenkomsten in het land voor een nadere uitleg en/of het stellen van vragen.

Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.

Eerste informatiebijeenkomsten

De bonden komen het onderhandelingsresultaat nader toelichten dat de centrales van overheidspersoneel en Defensie op 12 oktober hebben bereikt. De eerste bijeenkomsten zijn in week 42 op drie locaties. De weken daarna volgen meer bijeenkomsten, info daarover volgt.
De bonden kunnen zich voorstellen dat er bij u veel vragen leven over de afspraken over de arbeidsvoorwaarden 2017 – 2018 die zijn gemaakt met Defensie. Daarom geven we u zo veel als mogelijk de kans om die vragen op openbare bijeenkomsten te stellen.
De bijeenkomsten zijn niet bedoeld als achterbanraadpleging. Daarvoor gelden de procedures van de bonden.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor belangstellenden van andere locaties.
Ze zijn ook bedoeld voor burgers met een wachtgeldregeling en voor post-actieve militairen met UGM. Indien u geen defensiepas hebt, kunt u zich aanmelden via actie@defensiepersoneelinactie.nl. Vermeld daarin uw naam en de bijeenkomst die u wilt bezoeken. Geen defensiepas en niet aanmelden betekent: geen toegang.

Plaatsen en data:

Utrecht, Kromhoutkazerne, Waterliniezaal
Donderdag 19 oktober 2017, aanvang 9.00 uur

Stroe, Generaal-majoor Kootkazerne, Filmzaal
Donderdag 19 oktober 2017, aanvang 14.00 uur

Oirschot, Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne, Filmzaal
Vrijdag 20 oktober 2017, aanvang 9.00 uur