Ik nodig u van harte uit voor de ledenvergadering van de NOV Afdeling Noord. De vergadering vindt plaats op maandag 27 november 2017 vanaf 19.00 uur in Echos Home “Het Baken”, Johannes Postweg 5, Darp (Havelte).

Inloop vanaf 18.00 uur met een drankje naar keuze, waarna u gebruik kunt maken van het buffet met huisgemaakte erwtensoep, roggebrood met spek en stokbrood. Voor degenen die geen erwtensoep lusten, is er in overleg iets anders beschikbaar.

Mede i.v.m. de catering verzoek ik u vriendelijk , maar dringend om u uiterlijk donderdag 23 november 2017 per e-mail aan te melden bij ondergetekende.

Tijdens de bijeenkomst informeert voorzitter NOV, bgen b.d. Ruud Vermeulen, u over het afgelopen, hectische jaar, de belangrijke rol die de NOV op diverse dossiers heeft kunnen spelen en de koers van de vereniging voor 2018.

Er is de nodige onrust rondom de pensioenen: premieverhoging, dreigende korting, weer geen indexatie, afschaffen van de compensatie Anw per 01-01-2018 en vooral de overgang naar een nieuw, toekomstbestendig (?), op middelloon (?) gebaseerd pensioenstelsel voor militairen. De geruchten zijn niet van de lucht. Drs. Martin Weusthuis, dè specialist van de GOV/MHB op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid, praat u bij over de ontwikkelingen en vertellen hoe het écht zit.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Pier Gonggrijp
Luitenant-kolonel b.d.
Voorzitter NOV Afdeling Noord

 

E: voorzitter.noord@nederlandseofficierenvereniging.nl

 

Agenda
 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. De staat van de vereniging door Voorzitter NOV, bgen b.d. Ruud Vermeulen
 5. Ontwikkelingen op het gebied van de pensioenen door drs. Martin Weusthuis
 6. ALV NOV van vrijdag 1 december 2017.
  De agenda en bijzonderheden voor de ALV zijn beschikbaar op de website van de NOV . Zie: https://www.nederlandseofficierenvereniging.nl/post/1553-2.
  De onderliggende stukken worden op verzoek per email toegestuurd en bij de vergadering getoond. De afdeling moet een standpunt bepalen over:
  a. Vergaderverslag Algemene Vergadering van 2 december 2016
  b. Situatie opvolging voorzitter
  c. Financiële situatie 2017 (stand 30 november) en begroting 2018
  d. Kandidatuur van dhr. Benjamin Hoeberichts als lid van de Kascontrolecommissie.
  e. Wie de afdeling zullen vertegenwoordigen bij de ALV NOV op 1 december 2017 in Utrecht. Voorgesteld wordt om de voorzitter Pier Gonggrijp en de oud-voorzitter tevens PAC Noord, Marijke Waalkens af te vaardigen.
 7. NOV Afdeling Noord NOV
  Op 1 januari 2017 is de nieuwe afdelingsstructuur ingegaan. Er zijn sindsdien nog 4 regionale afdelingen (Noord, Oost, Zuid en West) plus een virtuele afdeling. De Afdeling Noord is bestuurlijk al jaren, met alleen een voorzitter, zwaar onderbezet. Hierin moet snel verandering komen, anders wordt de uitgebreidere rol voor de afdeling onuitvoerbaar en komt het voortbestaan in gevaar.
  Er is dringend behoefte aan versterking en verjonging, ook en vooral met actief dienende officieren uit Havelte, Leeuwarden en/of Assen. Hoe kunnen we de structuur en het bestuur van de afdeling versterken en deze dichter bij de achterban (zowel actief dienend als postactief) brengen? Wie willen/kunnen daarbij een rol spelen?
  Leden van Afdeling Noord worden opgeroepen om geschikte kandidaten voor het afdelingsbestuur aan te dragen.
 8. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt
 9. Sluiting