"Voorzitter en HB"

Algemene vergadering van Leden

Uitnodiging Algemene Vergadering van Leden

Voorzitter en HB-NOV nodigen u uit voor de in 2020 als gevolg van corona uitgestelde Algemene Vergadering van Leden.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 10 juni 2021 om 13.00 uur Kromhoutkazerne Waterliniezaal.

Omdat we dan naar alle waarschijnlijkheid nog steeds geconfronteerd worden met de maatregelen rond het virus, maar verder uitstel niet aan de orde is, is gekozen de vergadering in een hybride vorm uit te voeren. Dit houdt in dat (indien het op dat moment is toegestaan) een beperkt gezelschap, bestaande uit het dagelijks- en het hoofdbestuur, de voorzitters van belangengroepen, de voorzitters van de afdelingen en de diverse adviseurs fysiek aanwezig zullen zijn en dat de leden die de vergadering willen bijwonen deze via een Webinar kunnen volgen.

Vooruitlopend op deze vergadering worden de diverse afdelingsvergaderingen gehouden. De voorzitter en de besturen van de afdelingen zullen zelf met u in contact treden over het moment en de wijze waarop deze vergaderingen worden uitgevoerd. NB naar verwachting zullen deze plaats vinden in de maand mei.

De agenda van de algemene vergadering zal tijdig via de site en via een nieuwsbrief aan u worden aangeboden.

Als bijzonderheid kunnen wij u nu al aangeven dat dit de laatste algemene vergadering van leden van de NOV is, die voorgezeten wordt door Ruud Vermeulen. Natuurlijk zullen wij dit op gepaste wijze markeren. Op de Algemene Vergadering van Leden op 10 december 2021 kunnen we, hopelijk gevaccineerd,  wel persoonlijk van Ruud Vermeulen, in zijn hoedanigheid van voorzitter NOV,  afscheid nemen.