Uitnodiging ALV Afdeling Oost

Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Vergadering (AV) van de Afdeling OOST van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV). Tevens zal de secretaris Defensiebeleid en Krijgsmacht (DenK) NOV (lkol cav bd F. Ebbelaar) u bijpraten over de rol van DenK bij de verkiezingen en bij de totstandkoming van het regeerakkoord.

Datum:
Vrijdag 24 november 2017.

Locatie:
Bernhardkazerne
Barchman Wuijtierslaan 198
3818 LN Amersfoort
Waterloozaal Historische Collectie Nederlandse Cavalerie (“het cavaleriemuseum”).

Tijdbalk:
12.00 – 13.00 uur – mogelijkheid voor een lunch in het bedrijfsrestaurant BHK, gebouw Q (op kosten van de Afdeling OOST).
13.30 – 15.30 uur – aanvang vergadering plus presentatie DenK.
15.30 – 16.00 uur – napraten onder genot van een drankje.

Agenda:

 1. Opening en welkom.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Mededelingen van de voorzitter Afdeling OOST.
 4. Bestuurssamenstelling:
  • Aftredend en herkiesbaar:
   • Voorzitter: lkol drs ing (bd) Van Harmelen. Tegenkandidaten kunnen zich opgeven bij de secretaris (voor 20 november 2017).
  • De overige bestuursleden (3) hebben aangegeven verkiesbaar en beschikbaar te zijn:
   • Maj der Jagers (bd) R. van den Dikkenberg Bsc
   • Maj MA (bd) A. Lok
   • Lkol cav (bd) B. Schoemaker
  • Tevens hoopt de Afdeling OOST dat er actief dienende officieren zijn die willen toetreden tot het bestuur van de op te richten Afdeling OOST. Ook dit kan kenbaar worden gemaakt aan de secretaris. Uw opgave eveneens voor 20 november 2017.
 5. Onderwerpen ALV NOV 01 december 2017:
  • Functie voorzitter NOV.
  • Begroting 2018.
  • Afvaardiging Afdeling OOST
 6. Planning 2017/2018 (en verder).
 7. Rondvraag
 8. Sluiting van de vergadering.
 9. Presentatie DenK.
 10. Afsluiting

 

De reis is op eigen gelegenheid en kan niet worden gedeclareerd. Opgave vóór maandag 20 november 2017 en indien u deelneemt, bij uw opgave:

 • Naam, rang en voorletters.
 • Indien in het bezit van een Defensiepas: de laatste 12 cijfers van de pas en het PS nummer.
 • Indien geen Defensiepas: nummer en soort ID.
 • Of u wel of niet gebruik wenst te maken van de lunch (op kosten van de Afdeling OOST). Voor de lunch moet u zich wel aanmelden. Indien u geen keuze aangeeft nemen wij aan dat u geen gebruik maakt van de lunch.

Aanmelden voor hen die geen Defensiepas hebben: bij de portiersloge van de Bernhardkazerne. Zij krijgen daar een bezoekerspas uitgereikt. U dient rekening te houden met een wacht- en verwerkingstijd.

Uw aanmelding (digitaal) aan R.vd.Dikkenberg@mindef.nl of dikkenberg@hetnet.nl. Telefonische bereikbaarheid: R. van den Dikkenberg (secretaris) 06-50816780.

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,

 

Maj der Jagers (bd) R. van den Dikkenberg Bsc
Secretaris