Loonontwikkeling en het toelagensysteem medici

Namens de belangengroep Artsen, Tandartsen en Apothekers van de NOV en de KVMO, verenigd in de GOV/MHB nodig ik u uit voor een discours over de groep artsen, tandartsen en apothekers

Op 25 april 2018, van 14.00 -16.30, locatie Kromhout kazerne Utrecht, K9, Logistiekzaal.

Doel van deze bijeenkomst is het ontwikkelen van een visie op de loonontwikkeling en het toelagesysteem van artsen, tandartsen en apothekers binnen het Ministerie van Defensie. Aanleiding hiervoor is de komende aanpassing van het loongebouw, de toelagen systematiek en het pensioenstelsel bij het Ministerie van Defensie.

Daarnaast willen wij graag met u discussiëren over de adaptieve krijgsmacht: welke mogelijkheden en beperkingen ziet U. Welke richting zouden wij voor deze groep in moeten slaan, wat zouden de medici maar ook Defensie moeten willen. Welke medische ontwikkelingen zien wij op korte termijn veranderen en daardoor het werk van deze doelgroep.

Graag nemen de duo-voorzitter en de onderhandelaar van de GOV uw meningen en gedachten mee in de onderhandelingen. De werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K) verwerkt deze informatie in hun werkzaamheden als beroepsvereniging. Deze bijeenkomst sluit aan bij het beleid van de GOV/MHB, zoals hieronder samengevat.

Officieren hebben niet alleen een verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor hun onderofficieren, soldaten, burgersen de organisatie. Elk  deel van de organisatie heeft ook zijn eigen specifieke wensen en noden. Vanuit deze verantwoordelijkheid koppelen wij, NOV en KVMO verenigd in de GOV/MHB,  actief terug op de diverse groepen in de krijgsmacht zoals het KCT, artsen, vliegers maar ook op  B&T etc.

De uitkomsten  van deze terugkoppeling geven vervolgens een goed beeld van de specifieke doelgroep, maar ook op basis van een doorsnee door de diverse groepen van de gezamenlijke wensen en richtingen waarin de organisatie zou moeten gaan.

Dit levert op zijn beurt weer informatie op voor onze onderhandelaar aan de arbeidsvoorwaardelijke tafel, maar geeft ook richting hoe wij als beroepsvereniging ons moeten ontwikkelen. Van het informerend overleg wordt een verslag gemaakt zodat uit de veelheid van argumenten de structuren zichtbaar worden, in militaire termen van gegevens naar informatie. Natuurlijk krijgt u daarna nog de kans en de gelegenheid om hierop te reageren.

Aanmelden voor deze bijeenkomst graag voor 18 april bij  de secretaris van de NOV via: secretaris@nederlandseofficierenvereniging.nl o.v.v. Discours loongebouw en adaptieve krijgsmacht medici.

Wij hopen u in grote getale te ontmoeten op 25 april, ook niet leden zijn van harte welkom.

Namens de voorzitters van NOV en KVMO,

 

Eef-Jan Hertenberg
Luitenant-kolonel-arts
voorzitter belangengroep artsen, tandartsen en apothekers NOV.