Ons antwoord en de inmiddels opgedane ervaringen

Onder deze titel zal door een drietal inleiders worden geschetst hoe Nederland heeft gereageerd op de hybride vorm van oorlogsvoering, zoals die sinds de bezetting van de Krim door Rusland wordt gepraktiseerd. De eerste spreker is kol Bouwmeester (NLDA), die zich richt op de politieke en strategische context. Daarna behandelt ltkol Wekking (vm. DOPS/J5) onze militair-operationele reactie, met o.a. de uitzending van troepen naar Litouwen, in het kader van ‘enhanced Forward Presence’. Deze eFP-inzet en de primaire ‘lessons identified’ worden vervolgens belicht door majoor Bouwman, de commandant van de eerste rotatie, ondersteund door kap Grinwis, de coördinator van het opwerkprogramma.

Dit mini-symposium is een ‘must attend’ voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met de hedendaagse besluitvorming en taakuitvoering van onze krijgsmacht. Zowel leden als niet-leden van de Nederlandse Officieren Vereniging zijn uitgenodigd; op vertoon van uw defensie- of veteranenpas bent u van harte welkom en de toegang is gratis.

In de aula op de KMA, toegang via de Kraanpoort
NB Parkeren op locatie Gasthuisvelden (aanwijzing volgt na uw aanmelding)

Donderdag 26 oktober 2017, 13.00 – 16.30u (Ontvangst vanaf 12.30u; na 16.30u is er een afsluitende borrel)

Aanmelding uiterlijk 20 oktober, via het mailadres mini-symposium2017@nederlandseofficierenvereniging.nl