Algemene Vergadering van Leden 2022 en symposium Rusland en het Westen

Uitnodiging voor de Algemene vergadering van leden op 9 december 2022 aanvang om 1000 uur en gehouden op het Kasteel van Breda gebouw H24.

Aansluitend aan deze vergadering wordt om 1300 uur een symposium gehouden met als titel ‘Rusland en het Westen’. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een kleine versnapering.

Het betreft hier een besloten vergadering, die alleen toegankelijk is voor leden.

Het symposium is ook toegankelijk voor (aspirant) officieren die op de KMA geplaatst zijn.

U kunt zich uiterlijk 2 december via deze link aanmelden. De hier gevraagde gegevens zijn ten behoeve van de toegangscontrolelijst. U dient zich te melden bij de Kraanpoort, dit is de hoofdpoort bij de torentjes.

Er is geen parkeergelegenheid op de KMA, er zijn wel verschillende parkeergarages in de buurt en het NS-station is op loopafstand van het Kasteel.

Voorlopige agenda Algemene vergadering van leden 9 december 2022

 1. Opening en welkom
  1. Bijzonder welkom aan ereleden en leden van verdiensten
 2. Appel van Afgevaardigden
 3. Herdenking van overledenen
 4. Vaststellen verdere agenda
 5. Vaststellen Concept Vergaderverslag Algemene Vergadering 29 juni 2022
 6. Mededelingen Voorzitter
 7. Stand van zaken vereniging
  1.  Strategie 2023
   1. Voornaamste resultaten Heidag HB(+) bestuur over de way ahead van de NOV
  2. Verdere digitalisatie Carré(zie ook secretaris)
  3. Toelichting ontwikkelingen AVW (evt. met ondersteuning HSGO)
 8. Toelichting secretaris
  1. Stand van zaken ledenbestand
  2. Verdere digitalisatie Carré(zie ook voorzitter) , inclusief archiefvorming
 9. Toelichting penningmeester
  1. Realisatie 2022 (peildatum 30 november)
  2. Begroting 2023.
   1. Gelegenheid vragen.
   2. Verzoek aan AV om instemming
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

13:00 uur aanvang symposium Rusland en het Westen, verzorgd door Harry v.d. Horst, Luitenant-Kolonel b.d. van de Koninklijke Luchtmacht, acht en een half jaar ervaring in de implementatie van wapenbeheersingsakkoorden in Centraal en Oost-Europa, ruim vier jaar als militair attaché in Moskou.