"HSGO Thijs van Leeuwen"

Uitspraken Advies- en arbitragecommissie

Vandaag 5 november 2020 heeft de AAC twee uitspraken gedaan, De eerste betreft de uitspraak dat Defensie , zoals afgesproken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018, een nieuwe uniforme employability-organisatie moet oprichten oprichten.  Kijk hier.

En de tweede is het advies aan Defensie en de vakbonden om zo snel mogelijk weer om tafel te gaan zitten om de uitgangspunten waaraan het nieuwe bezoldigingsstelsel moet voldoen vast te leggen. Kijk hier