Onderhandelaars van de vakbonden en Defensie spraken dinsdag 9 april 2019 verder in de werkgroep arbeidsvoorwaarden. De afgelopen weken is gesproken over diverse onderwerpen, zoals: toelagen, het loongebouw, het personeelssysteem, de arbeidsmarktpositie, de pensioenregeling en de daaraan verbonden compensatieregeling.

In een open discussie werden van beide kanten zijn diverse voorstellen gedaan als het gaat om de eerdergenoemde onderwerpen. Deze voorstellen hebben betrekking op zowel het militaire personeel als het burgerpersoneel, maar kunnen ook specifiek zijn voor een van deze groepen. Tijdens de verdiepingssessies wisselden partijen berekeningen en beelden uit. Op sommige onderwerpen liggen partijen nog ver uit elkaar, maar er zijn ook onderwerpen waar de standpunten dichter bij elkaar liggen.

Op 16 april spreken de onderhandelaars van de vakbonden en Defensie elkaar weer. Dan moet er een gezamenlijk beeld op tafel liggen welke onderwerpen in ieder geval een plek moeten krijgen in een arbeidsvoorwaardenresultaat. Hier horen ook de (financiële) randvoorwaarden en mogelijkheden bij.

Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek wordt met elkaar gekeken of verdere besprekingen kunnen leiden tot een resultaat. Ook wordt dan eventueel een afspraak gemaakt over het vervolg. Wij houden u hierover zo goed mogelijk op de hoogte.