"Door: T. van Leeuwen, onderhandelaar"

Update dossier pensioencompensatie: eerlijk en uitlegbaar?

Update dossier pensioencompensatie: eerlijk en uitlegbaar?

Door: T. van Leeuwen, onderhandelaar

De GOV|MHB neemt actief deel aan het arbeidsvoorwaardelijk overleg met de werkgever. In dit overleg is ons basisuitgangspunt “Eerlijk en Uitlegbaar”, bij alle afspraken die wij maken. Alleen dan komen wij tot een vergoeding van werkzaamheden die gewaardeerd wordt door de werknemers bij Defensie, maar ook de noodzakelijke instemming krijgt van Binnenlandse Zaken, Financiën en natuurlijk de top van ons departement.

De laatste keer dat ik u geïnformeerd heb over de pensioencompensatie ligt inmiddels weer even achter ons. Waarschijnlijk ingegeven door de tijd die het kost om deze AV-afspraak in te vullen, maar ook vanwege het feit dat het weer geruime tijd stil is gebleven, krijgen wij regelmatig verontruste vragen van onze leden.

Ik kan u verzekeren dat het onderwerp nog steeds de nadrukkelijke aandacht heeft van onze zijde, maar gelukkig ook van de andere partijen aan de onderhandelingstafel. We steken veel tijd en energie in het uitwerken van deze maatregel en het vinden van een oplossing voor de onderkende uitdagingen.

Het gaat hierbij om twee zaken, namelijk de transitievergoeding en de vergoeding bij bevorderingen. De transitievergoeding is helder en eenduidig. Het hangt op dit moment op de vergoeding bij bevorderingen.

Dilemma

In de discussie met onze sociale partners over de pensioencompensatie stonden wij als GOV|MHB recentelijk voor een dilemma, voor een keuze tussen voor ons tegenstrijdige uitgangspunten. Tot op heden heb ik namelijk altijd betoogd dat bij u bepaalde verwachtingen gewekt zijn en dat wij die waar moeten maken. We hebben een simpel uitlegbaar model met een vrij grofmazige berekening afgesproken, en dan moeten wij ons daar ook aan houden.

Uit de nadere uitwerking van het compensatiemodel blijkt echter dat het vasthouden aan dit standpunt leidt tot uitkeringen die wel erg veel afwijken van de daadwerkelijk geleden schade. Simpel gezegd zou u misschien wel enkele tienduizenden euro’s meer gecompenseerd kunnen krijgen dan dat uw pensioen erop achteruit gaat, maar ook andersom. U krijgt dan tienduizenden euro’s te weinig! Een over- of onder-compensatie van tientallen tot honderden procenten, afhankelijk van uw specifieke situatie.

De verschillen blijken dermate groot dat ze voor ons op gespannen voet staan met ons basisuitgangspunt: eerlijk en uitlegbaar. Dit is een unfaire verdeling tussen de groep collega’s die compensatie ontvangt, maar ook niet uitlegbaar naar hen die geen compensatie ontvangen.

Waar brengt ons dit nu?

Wij geloven nog steeds in het model als basis, maar wil dat leiden tot eerlijke en uitlegbare uitkomsten, dan zullen wij dit verder moeten verfijnen. Dit is waar wij nu de effort in steken en waarvoor wij nieuwe vragen hebben gesteld aan de rekenaars van de werkgever. Bovendien hebben wij alternatieve opties aangedragen. Dit maakt de discussie echter niet makkelijker en zorgt ervoor dat een oplossing niet voor het grijpen ligt.

Wij doen ons best om u nog voor het einde van het jaar uitsluitsel te geven, maar of dit lukt kan ik u niet garanderen, daar moet ik eerlijk in zijn. Ik houd u op de hoogte.