Het is weer september en de vakanties zijn voorbij. De Kamer keert terug van zijn reces en de Derde Dinsdag in september nadert met rasse schreden. En de vraag rijst dan, wat ligt er zoal op ons bordje?

Allereerst de kortingen op de pensioenen. Velen zullen denken dat is iets van latere zorg, alleen dat is een misvatting. Dit heeft ook direct met de hoogte van uw pensioenpremies te maken, dit gaat iedereen raken. Al jaren draaien wij rondjes rond om de systematiek van de rekenrente. Met een nu negatieve rente op overheidspapieren, de noodzaak om voor een goed pensioen en een redelijke premie te moeten beleggen is deze methodiek niet langer houdbaar. Wanneer gaan kabinet en de Nederlandse bank dit inzien? Dit kan niet langer zo!!

Bij Defensie is voortvarend gewerkt om alle extra ter beschikking gestelde gelden te verplichten. Dat is gelukt en is en was zeker geen sinecure. Nu moeten de vervolgslagen gemaakt gaan worden. De reparatie van de krijgsmacht is bij lange na nog niet voltooid. Noch op het gebied van materieel, reservedelen, het versleutelen van reservedelen, munitie en de benodigde voorraden, noch op arbeidsvoorwaardelijk gebied; er is nog een weg te gaan. Uitgangspunt is en blijft voor mij, de doelstelling van de HDP zijnde een marktconforme beloning. Hier ligt nog een uitdaging. En vergeet niet wij zijn op dit moment nog maar voor 80% gevuld. Dit bespaart overal geld, van kleding, loon tot het versleutelen van reservedelen.

Het komend jaar zal ook de herijking gaan plaatsvinden. Welke krijgsmacht willen en moeten wij zijn, wat zijn onze verplichtingen naar de NAVO? De brigades die wij nu leveren lijken nog niet eens op die de NAVO van ons verwacht. De schepen die wij leveren missen de bewapening die zij zouden moeten hebben. En het aantal vliegtuigen wat wij in de lucht kunnen brengen is te laag.

Dat brengt ons bij de afspraken gemaakt in Wales in 2014. Het is inmiddels duidelijk dat het kabinet gebruik gaat maken van de negatieve rente. Zij willen het begrotingstekort laten oplopen. Zij willen investeren in de toekomst van Nederland.

Veiligheid is de eerste verantwoordelijkheid voor een overheid. Een ding is zeker, de externe veiligheid is niet op orde. Wij kunnen niet ons afgesproken aandeel leveren in de bondgenootschappelijke verdediging. En alleen met echte investeringen, het gaan naar de 2% kan dit op orde komen.

Op de TV zien wij hoe 75 jaar vrijheid groots wordt herdacht. De vele dankbetuigingen aan onze bevrijders.

Ik ben benieuwd hoe zeer wij weer teleurgesteld worden over drie weken. Ik ben benieuwd wanneer eindelijk het kwartje eens gaat vallen. Maar ik vrees dat wij de boodschap nog nadrukkelijker naar voren moeten gaan brengen. Vrede hebben en houden kost geld.

De NOV zal voor u soms zichtbaar en soms onzichtbaar op de barricades gaan. Het doel is helder.