"7-9-2021"

Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP

Kandidaten gezocht!

In het voorjaar van 2022 zijn er verkiezingen voor nieuwe leden voor het verantwoordingsorgaan van het ABP.

Als deelnemer of gepensioneerde bij het ABP kunt u zich kandidaat stellen. Dan kan individueel, maar ook via de NOV.

Meer informatie vindt u op:

https://www.abp.nl/over-abp/onze-organisatie/verantwoordingsorgaan/

U kunt zich opgeven bij secretaris@nederlandseofficierenvereniging.nl .

Wij geven uw naam dan door aan het CMHF dat voor ons en de andere aangesloten verenigingen de verkiezingen coördineert.

Rob Vranken

Algemeen secretaris NOV