"Voorzitter NOV, Ruud Vermeulen"

Verkiezingen 2021

 De blog van onze voorzitter Ruud Vermeulen, Verkiezingen 2021

In de afgelopen 10 jaar heb ik veel contact mogen hebben met Kamerleden. Waarbij ik ook op korte afstand heb mogen zien en horen hoe zij vaak onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Kleine partijen waarbij Kamerleden een brede range aan onderwerpen moeten kunnen bevatten, een effectieve parlementaire controle moeten uitvoeren, voorwaar geen sinecure. Vaak heeft het kamerlid een of twee ondersteuners en vliegen ze van hort naar haar.  En probeer dan maar eens diepgang te krijgen.

Daar komt uit mijn eigen ervaring bij dat een ministerie met vele honderden of duizenden ambtenaren erop gericht is om zijn doelen (de doelen van de minister uit het regeerakkoord) te halen en niet om het voor parlementariërs zo gemakkelijk mogelijk te maken om hun controlerende werk te doen, in tegendeel.

De SG-aanwijzing over de omgang tussen Kamer en ambtenaren, de zogenaamde Kok-oekaze, beperkt de mogelijkheden van de Kamer nog verder om contact te leggen tussen individuele ambtenaren en parlement. Onder druk is er onlangs iets meer ruimte gekomen. Maar de commissie Bosman van 21 februari 2021, geeft in haar rapport nog maar eens aan dat dit nog niet ver genoeg gaat. Een kamerlid is welhaast kansloos in zijn gevecht om parlementaire controle tussen de mastodonten, de ministeries en de paar man die hen moeten controleren. Een les die ook getrokken kan worden uit het jarenlange zwoegen van de Kamerleden Pieter Omtzigt en Renske Leijten om de waarheid boven tafel te krijgen. Ministeries zijn net “oesters”.

Bovendien wordt  in de top van de ministeries de baantjes vervuld worden door de Algemene Bestuursdienst, de ABD. Niet de professionele kennis van het vakgebied staat hier voorop, maar het politieke invoelingsvermogen. Niet de ter zake kundige medewerkers komen op de essentiële banen, maar de ambtenaren die vooral de minister uit de wind willen en kunnen houden.

Wat heeft dit met het onderwerp van deze nieuwsbrief, “de verkiezingen”, te maken. Defensie is een ministerie die behoefte heeft aan een ter zakekundige parlementaire controle. Op dit moment is er niemand in de Vaste Kamer Commissie Defensie die een militaire achtergrond heeft. Een kamerlid die met behulp van zijn netwerk en kennis van de organisatie andere Kamerleden ook kan helpen aan goede en eerlijke informatie over het reilen en zeilen van die organisatie. Die hen erop kan wijzen waar men kritisch zou moeten zijn en waar dit niet zo is.

Daarom hebben wij leden die opteren om kamerlid te worden gevraagd of zij zich willen manifesteren. Dat zij zich willen voorstellen. Het is van essentieel belang dat wij militairen en/of ex-militairen in de Kamer krijgen die richting kunnen geven aan een professionele parlementaire controle.

Bovendien zullen wij u informeren over de standpunten in de verkiezingsprogramma’s van de resp. politieke partijen t.a.v. defensie. En als laatste zal ik in een vlog een vraaggesprek hebben met het Eerste Kamerlid Toine Beukering met als onderwerp, ‘Wat is de rol van de Eerste Kamer bij de parlementaire controle?’ en dit natuurlijk specifiek gericht op defensie.
De komende 14 dagen zullen in het teken van de verkiezingen staan!