Vliegertoelage en adaptieve krijgsmacht

In het arbeidsvoorwaardenoverleg staat de komende zes maanden het loongebouw centraal. Alleen een gemodificeerd loongebouw kan een goede oplossing bieden om over te schakelen van een eindloon- naar een middelloonpensioen. Met name zullen hier ook de diverse soorten toelages aan bod komen. Deze toelages zijn, ook voor officieren, van groot belang.

Ze betreffen o.a. vliegers, luchtverkeersleiders, artsen. Maar ook officieren, onderofficieren en manschappen zoals bij het KCT, parachutisten van de luchtmobiele brigade, de EOD, BBE van de Kmar, duikers etc.

Daarnaast speelt de discussie over de adaptieve krijgsmacht. Deze biedt kansen en bedreigingen. Wij zoeken daarom, in goede samenhang en in samenwerking met u kansrijke oplossingen en nieuwe mogelijkheden..

De NOV en de KVMO, samenwerkend binnen de GOV/MHB, komen daarom de komende maanden naar u toe om gezamenlijk tot een goede meningsvorming/standpuntbepaling te komen.

De vliegers

Wij willen met u van gedachten wisselen over de vliegertoelage, in samenhang met het loongebouw.

Ook wij hebben de brandbrief van de vliegers ontvangen. Het lijkt ons gewenst om deze problematiek meteen mee te nemen. Het zou wel eens een deel van de adaptieve krijgsmacht voor vliegers kunnen zijn.

Wij zullen de discussie met u zodanig voeren dat deze niet te herleiden valt naar standpunten van individuen.

Bij de Minister, de Stas maar ook bij de HDP, hebben wij bepleit om deze discussies samen te voeren.  Een vakbond, maar ook de top van de organisatie moet weten wat er bij u leeft. En ja, dat zijn kansen en dreigingen.

In een tweetal sessies in Gilze Rijen en Volkel willen wij met u van gedachten wisselen over welk standpunt wij t.a.v. de vliegers v.w.b. het loongebouw maar ook t.a.v. de adaptieve krijgsmacht aan de onderhandelingstafel zouden moeten innemen

In overleg met u zal op korte termijn een datum en tijdstip worden vastgesteld.