De algemene vergadering van leden stemde op 6 december j.l. unaniem in met de benoeming van de voorzitter van onze vereniging tot erelid. Hij ontving het certificaat en de daarbij behorende versierselen uit handen van oud-voorzitter Eef Schouten.

Ruud Vermeulen ontving de titel vanwege: Meer dan tien jaren gevochten, overlegd, verbindingen gemaakt, zijn nek uitgestoken, teneinde de NOV op een betere koers te brengen, op basis van visie en durf. Gelijktijdig hielp hij veel leden geholpen door bemiddeling in de defensieorganisatie. Uniek en succesvol.