Pensioenen, indexatie en de focus op jongeren!
Vorige week had ik het over pensioenen en specifiek over pensioenpremies en het verwateren van de CAO. Als de premies conform de eisen van de regering en de DNB moeten worden verhoogd, dan houdt u nodeloos niet veel over van onze mooie CAO.

Ik weet ook dat als je het over pensioenen hebt dat men dan meteen aan ouderen denkt en aan het gegeven dat het tekort aan indexatie voor hen inmiddels tot 15% is opgelopen.

Maar het onderwerp vandaag is, wat betekent het niet indexeren voor jongere en oudere actieven, voor de premieinleggers? Ik ga daarbij uit van een met officieren vergelijkbare burgercarrière schaal 10 t/m 13. Eindrang luitenant-kolonel dus*.

Een aantal rekenvoorbeelden en natuurlijk maak ik het mij gemakkelijk. Ik ga uit van een bevorderingsgang voor burgers zoals PWC deze uit de defensiesystemen (Peoplesoft) heeft gedestilleerd. Vervolgens ga ik ervanuit dat in verschillende opvolgende periodes niet wordt geïndexeerd. D.w.z. in de eerste berekening wordt in schaal 10 niet geïndexeerd en de latere schalen wel. Vervolgens een berekening waarin in schaal 10 wordt geïndexeerd, in schaal 11 niet en schalen 12 en 13 weer wel.

...welke achterlijke rekent in de 21 eeuw nog met een telraam?

Dan een berekening waarin in de schalen 10 en 11 wordt geïndexeerd, in schaal 12 niet en in schaal 13 weer wel. En als laatste een berekening met indexatie in de schalen 10, 11 en 12, maar in schaal 13 (in twee leeftijdsklassen) niet. Zo krijg je een beeld van de pensioenschade die het niet indexeren aanricht afhankelijk van de leeftijdsperiode waarin deze valt. In sommige schalen blijf je langer, in andere korter. De duur in een schaal ligt tussen de 7 en de 11 jaar. En de vraag is dan wat betekent dat voor uw pensioen?

Wanneer alle indexaties plaatsvinden ontvangt u                          100%

Geen indexatie in schaal 10 (22 – 29 jaar) betekent                         98%

Geen indexatie in schaal 11 (30 – 36 jaar) betekent                         96%

Schaal 12 (37 – 47 jaar)                                                                                  90%

Schaal 13 (48 – 56 jaar)                                                                                88%

Schaal 13 (57 – 67 jaar)                                                                                83%

 

De moraal van het verhaal. Hoe later het niet indexeren plaatsvindt hoe harder ze u treffen.

Maar de meest belangrijke conclusie, het onthouden van indexatie is een veenbrand voor uw toekomstige pensioen. U ziet hem niet, maar hij woekert onder de grond verder.

En om mijn stelling van vorige week nog maar eens te herhalen, welke achterlijke rekent in de 21 eeuw nog met een telraam? Met een negatieve rente kun je geen toekomstige verplichtingen berekenen. Je belegt nauwelijks meer in rente waarden maar in aandelen en vastgoed. Van rekenrente naar zoals wij dat noemen rekenrendement.

Dit laatste is wel de kern van de hele pensioendiscussie waar nog steeds met een boog omheen wordt gelopen.

* De gegevens voor deze blog heb ik gehaald uit een artikel van Martin Weusthuis de pensioenexpert van de GOV/MHB.