Wie gaat de Corona rekening betalen?

Wie gaat de Corona rekening betalen?
Defensie deze keer niet, genoeg is genoeg!

Door het Ministerie van Financiën zijn zestien studies uitgebracht, de “Brede Maatschappelijke Heroverwegingen” die, in het licht van de verkiezingen, aangeven wat de gevolgen zijn van 20% meer geld, gelijk blijven en 20% bezuinigen, op de respectievelijke sectoren. Voor Defensie luidt de algemene conclusie, dat elk weldenkend mens hier méér geld in zou moeten stoppen. Waarbij het overigens niet gezegd is, dat dit dan ook gebeurd, zoals wij inmiddels weten.

In dit kader is het goed om iets dieper te duiken in de Nederlandse overheidsfinanciën. In 2019 werd er, gepland,  € 303 miljard geïnd. Voor een goed begrip en op hoofdlijnen, aan vennootschapsbelasting, dividendbelasting en invoerrechten, de bedrijfsgerelateerde belastingen ontving zij € 34,2 miljard. Ongeveer 11% van haar inkomsten. De overige 89% waren loon- en inkomstenbelasting, de BTW, premies voor de zorgverzekeringswet en ga zo maar door, allemaal persoonsgerelateerde inkomsten. Het is ook een bekend feit dat mensen die echt veel verdienen, dit voor een belangrijk deel buiten de fiscus weten te houden. Overigens voor een goed begrip bij de betalers horen ook de ondernemers in het midden en klein bedrijf en ook al die mensen die werken bij grote bedrijven in Nederland. De conclusie is, het individu, de gemiddelde Nederlander betaalt de rekening van zijn overheid.

Het is dus ook logisch dat Minister Hoekstra op grote schaal mensen aan het werk probeert te houden. Elke werknemer die zijn baan kwijtraakt draagt niet meer bij aan de opbrengsten (89%). In tegendeel deze gaat trekken op een te betalen uitkering. De KLM is maar voor een deel (14%) van zijn ministerie, echter Schiphol is voor 70% van de overheid. De € 92 miljard, overigens voor een groot deel leningen, zijn direct terug te voeren op het met man en macht zekerstellen van zijn inkomsten en om verliezen te voorkomen. Dit is geen liefdadigheid, maar puur berekend eigen belang. Overigens niets mis mee, maar wel goed om je dit te realiseren.

In 2008 hebben de Nederlandse burgers en de overheidssectoren de kosten van de crisis betaalt. De overheid heeft (ge)(mis)bruik gemaakt van deze crisis en zijn schulden deels afgelost ten koste van die burgers en de overheidssectoren, de diepe zakken van Hoekstra. De ING heeft allang weer het bonussenbeleid ingevoerd. Alleen de overheidssectoren zijn nooit gerepareerd. En bij de eerste grote crisis is het de gezondheidszorg, waarop bezuinigd was, die nu de pandemie oplost. Niet Rutten, maar de zorgmedewerkers hebben dit gedaan.

Ongeveer hetzelfde gebeurde vorig jaar, tijdens de manifestatie van de veiligheidsberoepen, op het Malieveld. Tijdens de verplaatsing naar Den Haag vond er een aanslag plaats in Utrecht. De colonnes bogen af en grendelden Utrecht af.

Defensie wordt al dertig jaar leeggezogen door opeenvolgende kabinetten. Met de mond wordt beleden dat de 2% van Wales heilig is. Maar ook dit kabinet, deze minister heeft na haar start met een verruiming van het budget, geen deuk meer in een pakje boter geslagen.

Bij het betalen van de Corona-rekening stel ik voor dat de volgorde wordt; grote bedrijven, vervolgens alle Nederlandse burgers en dat wij de overheidssectoren nu eens buiten spel laten. En als er toch sectoren worden aangeslagen, dan graag nu een keer Defensie achteraan en niet zoals gewoonlijk vooraan. Bovendien is dit het departement dat bezuinigingen vervolgens ook daadwerkelijk realiseert.