Defensie heeft in december 2018 gecommuniceerd dat voor alle militairen de in 2014 ingehouden VUT-equivalente premie wordt terugbetaald en het deels wegvallen van de WUL-compensatie (als gevolg van het stoppen van de VUT equivalente premie) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en ook structureel wordt hersteld.

In een brief aan de werkgroep Algemeen en Financiele Rechtstoestand informeert de staatssecretaris de groep over de uitvoering van deze VUT/WUL-compensatie en doet zij een voorstel voor de vastlegging van de compensatie in de regelgeving.

Lees de brief. Klik hier
Lees de bijlage. Klik hier