HSGO

34 resultaten
28 februari 2024

BCO-PI vs AVG Al enige tijd liggen reorganisaties stil door het niet doorgaan van de begeleidingscommissie personele implementatie (BCO-PI, ook wel BCO-3).

Al enige tijd liggen reorganisaties stil door het niet doorgaan van de begeleidingscommissie personele implementatie (BCO-PI, ook wel BCO-3). De BCO PI beoordeelt of het...
Lees verder
23 december 2022

Nabetaling tegemoetkoming reiskosten

Lees verder
23 november 2021

Presentatie Arbeidsvoorwaarden

Lees verder
05 juli 2021

Beloningsmodel versus CAO

Lees verder
11 december 2020

Defensie en de bonden botsen over arbeidsvoorwaarden

Lees verder
24 november 2020

Update dossier pensioencompensatie: eerlijk en uitlegbaar?

Lees verder
29 juni 2020

Gesprek bezoldiging wederom vastgelopen.

Lees verder
06 mei 2020

Compensatie verminderd pensioenvooruitzicht

Lees verder
17 februari 2020

Overleg loongebouw en toelages gestart

Lees verder
07 juli 2023

Inzetbrieven Arbeidsvoorwaarden

Lees verder
07 oktober 2022

Bonden en Defensie eens over verhoging Militair invaliditeitspensioen

Lees verder
03 november 2021

Digitale inloopdagen AVW

Lees verder
02 juli 2021

Hervatting onderhandeling arbeidsvoorwaardenakkoord

Lees verder
08 december 2020

Wervingscampagne voor stembureauleden voor de Tweede Kamerverkiezingen

Lees verder
06 november 2020

Uitspraken AAC

Lees verder
29 juni 2020

Update: wat is de status van de pensioencompensatie?

Lees verder
23 april 2020

Extraatje zorgverleners

Lees verder
06 februari 2020

Geen geschil over interpretatie pensioengevendheid eenmalige uitkeringen

Lees verder
03 juli 2023

Wisseling van de wacht

Lees verder
04 juli 2022

Vooruitbetaling compensatie verminderd pensioenperspectief

Lees verder
01 november 2021

Uitleg uitkomst arbeidsvoorwaarden overleg

Lees verder
15 juni 2021

Pensioencompensatie rond!

Lees verder
08 december 2020

Inzet Defensie arbeidsvoorwaarden 2021

Lees verder
14 juli 2020

Update dossier pensioencompensatie

Lees verder
18 juni 2020

Onze bezoldiging

Lees verder
16 maart 2020
Lees verder
23 december 2022

Nieuwe TOD voor militairen nog niet gereed

Lees verder
06 december 2021

Inloop vragenuurtje AV

Lees verder
06 juli 2021

Opleidingsvertraging KMA opgelost in goed overleg

Lees verder
24 december 2020

Defensie biedt geen uitzicht op een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Lees verder
24 november 2020

Maandelijkse uitruil Woon-werkverkeer uitgesteld

Lees verder
10 juli 2020

Bonden en werkgever oneens over invoer bezoldigingsstelsel, wat is nu feitelijk de afspraak?

Lees verder
13 mei 2020

Herstart formeel overleg tussen Defensie en vakbonden

Lees verder
12 maart 2020

Defensie en bonden vragen advies

Lees verder