Verenigingsnieuws

27 resultaten
22 mei 2021

Algemene vergadering van leden

Lees verder
09 mei 2019

Centrales maken gezamenlijke CAO inzet bekend

Het Ambtenarencentrum (AC), de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) hebben een gezamenlijke CAO inzet afgestemd en...
Lees verder
29 november 2018

ACTIE: Ik sta stil bij Defensie

In de vroege ochtend van woensdag 21 november jl. is het overleg tussen de staatssecretaris van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel opgeschort. Naar aanleiding...
Lees verder
30 oktober 2018

Investeren in mensen

Lees verder
10 april 2018

Ga stemmen voor het VO ABP, het raakt u en gaat u raken!

Ieder van u heeft de afgelopen jaren de pensioen problemen  aan den lijve ondervonden.  Actief dienende met het ophogen van de pensioenpremie, gepensioneerden met het...
Lees verder
22 december 2017

Statuten NOV

Lees verder
16 oktober 2017

Afdelingsvergadering West

Hierbij nodigt het afdelingsbestuur u uit voor de Algemene Vergadering van de Afdeling West van de Nederlandse Officieren Vereniging....
Lees verder
12 januari 2021

Majoor Laurens Reinders onderscheiden met Ehrenkreuz der Bundeswehr

Lees verder
30 april 2019

Investeer ook in personeel van defensie, dat is veiliger

De voorzitters van vier vakbonden bij Defensie roepen het kabinet op om in de Voorjaarsnota extra geld vrij te maken om de verwaarlozing van het...
Lees verder
26 november 2018

Reactie CMHF op het bericht van Defensie

Kort na het opschorten van het overleg tussen Defensie en de bonden kwamen beide partijen met hun eigen communicatie over hetgeen in het overleg is...
Lees verder
24 oktober 2018

ABP houdt zich niet aan de afspraken

De GOBV|MHB hoort van haar leden dat op 23 oktober door ABP een nieuwsflitsis uitgezonden met de boodschap dat het ABP per 1 januari 2019...
Lees verder
05 maart 2018

Uitnodiging bijeenkomst loonontwikkeling en het toelagensysteem medici

Lees verder
10 november 2017

Uitnodiging ALV NOV Afdeling Noord

Ik nodig u van harte uit voor de ledenvergadering van de NOV Afdeling Noord. De vergadering vindt plaats op maandag 27 november 2017 vanaf 19.00...
Lees verder
09 oktober 2017

Agenda Algemene Vergadering van Leden 2017

Lees verder
11 juni 2020

Verenigingsnieuws, Protocol privacybeleid van de NOV

Lees verder
11 februari 2019

Generaal Hans Couzy overleden

Lees verder
19 november 2018

Nationaal pensioenakkoord

In de media is goed de strijd te volgen over een mogelijk aanstaand pensioenakkoord. Allereerst moest er in de SER een gedragen voorstel komen. Mijn...
Lees verder
28 mei 2018

Hans Leijh

Hans Leijh (68) is sinds 2014 gepensioneerd en woont met zijn gezin in Zoetermeer. Hij was directeur personeel bij de Koninklijke Landmacht en hoofddirecteur personeel...
Lees verder
31 januari 2018

Friesland borrel

Op initiatief van lkol b.d. Jelle de Jong en elnt b.d. Johan Robijn wordt sinds ongeveer 1 ½ jaar de Friesland Borrel georganiseerd voor actief...
Lees verder
10 november 2017

Uitnodiging ALV Afdeling Oost

Lees verder
16 september 2017

Uitnodiging mini symposium

Lees verder
24 juli 2019

Operatie Fully Digital

Lees verder
08 december 2018

Voorzitter NOV benoemd tot erelid

De algemene vergadering van leden stemde op 6 december j.l. unaniem in met de benoeming van de voorzitter van onze vereniging tot erelid. Hij ontving...
Lees verder
14 november 2018

Nog geen uitkomst overleg met Defensie

Defensie en de bonden zaten op 12 november voor het eerst sinds het afwijzen van het onderhandelingsresultaat weer met elkaar om tafel. Onderwerp van gesprek...
Lees verder
25 mei 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Lees verder
11 januari 2018

Vergaderdata 2018 bekend

Lees verder
01 november 2017

Uitnodiging algemene vergadering van leden

De voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging nodigt de leden van de vereniging uit voor de Algemene Vergadering (AV) te houden op vrijdag 1 december...
Lees verder